Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

Ketchupsuicide
8438 3910 500
Reposted fromFero Fero viackisback ckisback
Ketchupsuicide
9170 817f 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ketchupsuicide
0586 f7fe 500
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
5686 19c3
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
Ketchupsuicide
Ketchupsuicide
6156 b14b 500
Reposted fromkartofel kartofel viamolotovcupcake molotovcupcake
Ketchupsuicide
6625 6fc2
Reposted fromgket gket
Ketchupsuicide
6421 67de 500
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viagket gket
Ketchupsuicide
Reposted fromzelbekon zelbekon viagket gket
Ketchupsuicide
0035 82e3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagket gket
Ketchupsuicide
5761 0451 500
Reposted fromrukolaiszparagi rukolaiszparagi viagket gket
Ketchupsuicide
9689 621f 500
Reposted fromfungi fungi viagket gket
Ketchupsuicide
7266 eb87
Reposted fromtichga tichga viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ketchupsuicide
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ketchupsuicide
 Uciekajmy z tej pieprzonej szopki, wybierzmy najtańszy z cywilizowanych scenariuszy, znajdźmy czystą pościel, wannę, kupmy w dyskoncie najtańsze zapachowe świeczki, umyjmy się, wytrzeźwiejmy, wypijmy tylko butelkę bułgarskiego półwytrawnego za osiem złotych i wtedy to zróbmy, niech to trwa wieczność, i niech to będzie czymś większym niż seks i większym niż życie. 
— Jakub Żulczyk - "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialenifca lenifca
Ketchupsuicide
8827 7818
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaerq erq
Ketchupsuicide
Ketchupsuicide
6754 6302 500
Reposted fromantichris antichris viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
4165 b385
Reposted frommhorrighan mhorrighan viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl